สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ขายโครงการที่อยู่อาศัยราคาสูงกว่า 10 ล้านบาทต่อหน่วยมักมีลูกค้าที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและส่วนใหญ่จ่ายเงินสด เราคาดว่าจะมีผลกระทบจำกัด ต่อนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่น LH ซึ่งเป็นกลุ่ม Top pick ของเรา QH ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมากเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่มาจากโครงการแนวราบที่มีราคาตั้งแต่ 3-7 ล้านบาท

อีกประเด็นหนึ่งคือ AP ซึ่งอาจมีผลกระทบ จำกัด จากกฎระเบียบของ ธปท. แม้ว่า AP จะมีโครงการที่อยู่อาศัยสูง แต่บางส่วนของการขายนั้นมาจากชาวต่างชาติที่ต้องจ่ายด้วยเงินสด ราคาหุ้นของพวกเขาปรับตัวลดลงและเป็นโอกาสที่จะสะสมหุ้นเหล่านี้ด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าสนใจ ฝ่ายวิจัย บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี้