ศาลออสเตรเลียพิพากษาให้ไล่ออกข้าราชการทวีตข้อความไม่เหมาะสม

ศาลฎีกาออสเตรเลียมีคำพิพากษาให้ไล่ออกข้าราชการหญิงคนหนึ่งที่ทวีตข้อความวิพากษ์วิจารณ์นโยบายคนเข้าเมืองของรัฐบาลออสเตรเลีย

ไมเคล่า บาเนอร์จี ทวีตข้อความกว่า 9,000 ข้อความในเวลา 6 ปีในช่วงที่ยังเป็นข้าราชการ และถูกหน่วยงานต้นสังกัดไล่ออก แต่ต่อมาเธอได้ฟ้องศาล และศาลชั้นต้นได้พิพากษาว่าคำสั่งไล่ออกของต้นสังกัดไม่มีเหตุผลเพียงพอ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต้นสังกัดได้ยื่นอุทธรณ์ จนล่าสุดศาลฎีกาได้มีคำพิพากษากลับ และเห็นควรให้ไล่ออกข้าราชการหญิงคนดังกล่าว

ด้านสหภาพข้าราชการให้ความเห็นว่า คำตัดสินดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกความคิดเห็นของข้าราชการออสเตรเลียที่มีอยู่เกือบ 2 ล้านคนทั้งในสังกัดรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น