การปรับปรุงในระบบจังหวะของการดูแลที่มีความจำเป็น

การปรับปรุงในระบบจังหวะของการดูแลที่มีความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในการปรับปรุงการรักษาผู้ป่วย ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้เห็นการปรับปรุงมากมายในความพร้อมของการรักษาด้วยยาสอดสายสวนการดูแลระบบประสาทและการรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง

นอกจากนี้นวัตกรรมต่าง ๆ เช่น telestroke และหน่วยโรคหลอดเลือดสมองมือถือได้เพิ่มการเข้าถึงสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองถึง alteplase, ช่วยชีวิต, ยาเสพติดก้อนจับ เราได้เห็นความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในช่วง 14 ปีที่ผ่านมาและแนวคิดของระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรของเราได้พัฒนาขึ้นเป็นผล