การบังคับใช้กฎหมายห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่

รายละเอียดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่ แต่การตรวจสอบที่เข้มงวดจะมีขึ้นที่จุดผ่านแดน แม้ว่าการห้ามนำไปใช้กับจุดเข้าประเทศทั้งหมดในยูเครนเป้าหมายหลักก็น่าจะอยู่ที่ชายแดนยูเครน – รัสเซียเกือบ 2,000 กิโลเมตร ไม่นานหลังจากความขัดแย้งเริ่มขึ้นในปี 2014 ยูเครนเริ่มสร้าง “กำแพง” ระบบปราการตามแนวชายแดน

อย่างไรก็ตามโครงการยังไม่เสร็จเนื่องจากขาดเงินทุน เพื่อให้เรื่องนี้ยุ่งยากขึ้นร้อยกิโลเมตรของชายแดนของยูเครนถูกควบคุมโดยพฤตินัยโดยรัสเซียและกลุ่มผู้คัดค้าน Pro-Nga ทางตะวันออก ในขณะเดียวกันได้มีการตั้งจุดตรวจระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ผนวกแหลมไครเมียขึ้นมาทางตอนใต้และยังเป็นแนวเส้นแบ่งระหว่างยูเครนกับสาธารณรัฐกบฏที่ประกาศตัวเองออกไปทางทิศตะวันออก