การตรวจสอบความดันโลหิตปกติ

ผู้ป่วยใช้ยาทั้งสองแบบแยกกันหรือรวมกันเป็นเวลานานถึงเก้าสัปดาห์นอกเหนือจากการรักษาตามปกติที่มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการตีบต่อไป พวกเขาเสร็จแบบสอบถามสุขภาพและมีการตรวจสอบความดันโลหิตปกติการทดสอบเลือดและการสแกนสมอง ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ายาเสพติดมีความปลอดภัยสำหรับใช้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองถ่ายคนเดียวหรือใช้ร่วมกันอย่างน้อยในระยะสั้น

นอกจากนี้ยังมีสัญญาณว่าการรักษาช่วยปรับปรุงการทำงานของหลอดเลือดในแขนและสมองและอาจพัฒนาทักษะการคิด แต่นักวิจัยเน้นว่าต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทดสอบสิ่งนี้ เรามีความยินดีที่ผลลัพธ์ของการทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงสัญญาว่าจะรักษาสาเหตุที่พบบ่อยของโรคหลอดเลือดสมอง ไม่มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพการทดลองเพิ่มเติมกำลังดำเนินการอยู่